Ved å bruke informasjon samlet inn på TopSevenReviews-nettstedet godtar du å være bundet av følgende vilkår og betingelser.

Bruker innholdet til TopSevenReviews

Vi eller våre innholdsleverandører eier alt innholdet på nettet vårt. Informasjon inkludert data, tekst, musikk, lyd, fotografier, grafikk, videomeldinger eller annet materiale og utvalget og arrangementet derav, og all kildekode, programvaresamlinger og mer, levert av TopSevenReviews er beskyttet av internasjonal opphavsrett og lover. I tillegg er måten vi har kompilert, arrangert og satt sammen innholdet på beskyttet av verdensomspennende lover om opphavsrett og traktatbestemmelser.

Alle rettigheter er forbeholdt. Du kan bare bruke innholdet på tjenestene våre til dine egne personlige, ikke-kommersielle shopping- og informasjonsformål. Kopiering, publisering, kringkasting, modifikasjon, distribusjon eller overføring på noen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra TopSevenReviews er strengt forbudt. Du har kun tillatelse til å skrive ut eller laste ned utdrag av materialet til personlig bruk forutsatt at hver kopi inneholder en melding om at materialet eies av eller er lisensiert til TopSevenReviews. De kan ikke brukes i forbindelse med tredjeparts produkter eller tjenester. Alle andre merker og navn tilhører deres eiere.

Endringer i våre vilkår og betingelser

TopSevenReviews forbeholder seg retten til å endre våre vilkår og betingelser uten varsel eller ansvar overfor sine besøkende. Besøkende er bundet av endringer i våre vilkår og betingelser. Siden denne siden kan endres fra tid til annen, anbefaler vi at besøkende med jevne mellomrom går gjennom denne siden.

Tredjeparts produkter, tjenester og nedlastinger

Dette nettstedet kan inneholde produkter og tjenester fra tredjeparter eller inneholde lenker til nettsteder som drives av tredjeparter. TopSevenReviews har ingen innflytelse eller kontroll over slike produkter eller tjenester eller tredjepartsnettsteder, og er ikke ansvarlig for og støtter ikke produkter eller tjenester eller tredjepartsnettsteder, eller dets tilgjengelighet eller innhold.

TopSevenReviews er ikke ansvarlig for noen avtale eller forståelse du inngår med en tredjepart gjennom et tredjepartsnettsted og/eller i forhold til noen produkter eller tjenester. Mens TopSevenReviews har som mål å gi objektive redaksjoner, ønsker vi å avsløre.

Vi kan publisere annonser på nettsidene våre angående noen av de produktene eller selskapene som selger dem (og andre produkter som selges av slike selskaper) som vi noen ganger mottar kompensasjon for, og vi kan selge disse produktene i butikkene våre, og vi kan bruke tilknyttede lenker til produkter og eller tjenester som vi noen ganger mottar kompensasjon for.

Vår rett til å endre disse bruksvilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene for bruk når som helst. Du bør sjekke denne siden regelmessig. Endringene vil vises på nettstedet og trer i kraft når vi legger ut endringene. Din fortsatte bruk av nettstedet betyr at du godtar og godtar endringene.

Personvernerklæring

Hvis du gir informasjon til TopSevenReviews på eller gjennom denne nettsiden, vil TopSevenReviews bruke den i samsvar med vilkårene i personvernreglene. At personvernreglene utgjør en del av disse vilkårene og betingelsene og ved å bruke denne nettsiden og godtar at du har lest og godtar vilkårene i denne personvernreglene.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjon gitt av TopSevenReviews er generell og er ikke ment å være en erstatning for profesjonell rådgivning. Vi tilbyr innhold på disse tjenestene som en tjeneste til deg. Informasjonen som er tilgjengelig via nettstedet, gis kun for informasjonsformål på en "som den er"-basis på brukerens egen risiko. TopSevenReviews gir ingen garantier for nøyaktigheten, kvaliteten eller fullstendigheten til informasjonen, og vi skal ikke være ansvarlige eller ansvarlige for eventuelle feil, utelatelser eller unøyaktigheter i informasjonen eller for noen brukers tillit til informasjonen. Brukeren er alene ansvarlig for å bekrefte at informasjonen er egnet for brukerens personlige bruk. TopSevenReviews fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til den generelle informasjonen den gir på noen av sidene. TopSevenReviews skal under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor noen tredjepart for skader knyttet til bruk eller ikke bruk av innholdet, uansett om krav fremsettes på kontrakt, erstatningsrett eller andre juridiske teorier.

Våre tjenester kan ikke, og inneholder ikke, informasjon om medisinske tilstander, diagnose eller behandling. Den inneholder kanskje ikke all informasjon som er relevant for dine personlige forhold. Innholdet er ikke ment for diagnose og skal ikke brukes som en erstatning for konsultasjon med legen din.

TopSevenReviews presenterer informasjonen på denne nettsiden med det formål å gi objektive anmeldelser kun for brukere. TopSevenReviews er ikke en utvikler eller selger av noen av produktene beskrevet på denne nettsiden. TopSevenReviews støtter ikke noe produkt, tjeneste, selger eller leverandør nevnt i noen av artiklene eller tilknyttede annonser. TopSevenReviews garanterer ikke at produktbeskrivelsen eller annet innhold på nettstedet er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, oppdatert eller feilfritt.

Ved din bruk av disse tjenestene, erkjenner du at slik bruk er på egen risiko, inkludert ansvar for alle kostnader forbundet med all nødvendig service eller reparasjon av utstyr du bruker i forbindelse med disse tjenestene.

Som delvis vederlag for din tilgang til tjenestene våre og bruken av innholdet, godtar du at TopSevenReviews ikke er ansvarlig overfor deg på noen som helst måte for avgjørelser du måtte ta eller din handling eller ikke-handlinger i avhengighet av innholdet. Hvis du er misfornøyd med tjenestene våre eller innholdet deres (inkludert disse vilkårene og betingelsene for bruk), er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel å slutte å bruke tjenestene våre.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller meninger du vil dele med produktvurderingsteamet vårt, vennligst send en e-post support@topsevenreviews.com.

Takk for at du besøker TopSevenReviews!