Dalam kes bahan yang dilindungi hak cipta seperti filem atau DVD/Blu-ray, kami memahami bahawa dalam hampir semua bidang kuasa adalah tidak menyalahi undang-undang untuk menghasilkan salinan DVD atau Blu-ray yang sudah dimiliki seseorang, untuk sandaran atau tujuan yang serupa. Kesahihan ripping DVD/Blu-ray akan berbeza-beza berdasarkan negara tempat tinggal anda. Kami sama sekali tidak menyokong pencabulan hak pemegang hak cipta yang sah, dan amat mengesyorkan agar anda merujuk undang-undang hak cipta dan penggunaan adil negara anda sebelum menyalin sebarang kandungan video.