Dengan menggunakan maklumat yang dikumpul di laman web TopSevenReviews, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat berikut.

Menggunakan kandungan TopSevenReviews

Kami atau pembekal kandungan kami memiliki semua kandungan di web kami. Maklumat termasuk data, teks, muzik, bunyi, gambar, grafik, mesej video atau bahan lain dan pemilihan dan susunannya, dan semua kod sumber, kompilasi perisian, dan banyak lagi, yang disediakan oleh TopSevenReviews dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang antarabangsa. Selain itu, cara kami menyusun, menyusun dan mengumpulkan kandungan kami dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan peruntukan perjanjian sedunia.

Semua hak terpelihara. Anda boleh menggunakan kandungan pada Perkhidmatan kami hanya untuk tujuan membeli-belah dan maklumat peribadi, bukan komersial anda sendiri. Penyalinan, penerbitan, penyiaran, pengubahsuaian, pengedaran atau penghantaran dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada TopSevenReviews adalah dilarang sama sekali. Anda dibenarkan mencetak atau memuat turun ekstrak Bahan untuk kegunaan peribadi anda hanya dengan syarat setiap salinan mengandungi notis bahawa Bahan tersebut dimiliki atau dilesenkan kepada TopSevenReviews. Mereka tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan pihak ketiga. Semua jenama dan nama lain adalah hak milik pemiliknya.

Perubahan kepada terma dan syarat kami

TopSevenReviews berhak untuk menukar Terma dan Syarat kami tanpa notis atau liabiliti kepada pelawatnya. Pelawat terikat dengan pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat kami. Oleh kerana halaman ini boleh berubah dari semasa ke semasa, kami mengesyorkan agar pelawat menyemak halaman ini secara berkala.

Produk, perkhidmatan dan muat turun pihak ketiga

Laman Web ini mungkin menampilkan produk dan perkhidmatan pihak ketiga atau mengandungi pautan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga. TopSevenReviews tidak mempunyai sebarang pengaruh atau kawalan ke atas mana-mana Produk atau Perkhidmatan tersebut atau mana-mana Laman Web Pihak Ketiga, dan tidak bertanggungjawab untuk dan tidak mengendors sebarang Produk atau Perkhidmatan atau mana-mana Laman Web Pihak Ketiga, atau ketersediaan atau kandungannya.

TopSevenReviews tidak bertanggungjawab untuk sebarang perjanjian atau persefahaman yang anda buat dengan pihak ketiga melalui Laman Web Pihak Ketiga dan/atau berkaitan dengan mana-mana Produk atau Perkhidmatan. Walaupun TopSevenReviews bertujuan untuk menyediakan editorial yang tidak berat sebelah yang ingin kami dedahkan.

Kami mungkin menyiarkan iklan di tapak kami mengenai beberapa produk atau syarikat yang menjualnya (dan produk lain yang dijual oleh syarikat sedemikian) yang kadangkala kami menerima pampasan, dan kami mungkin menjual produk ini dalam kedai kami, dan kami mungkin menggunakan pautan gabungan untuk produk dan atau perkhidmatan yang kadangkala kami menerima pampasan.

Hak kami untuk mengubah suai syarat penggunaan ini

Kami berhak untuk menukar Syarat Penggunaan ini pada bila-bila masa. Anda harus menyemak halaman ini dengan kerap. Perubahan akan muncul di Tapak dan akan berkesan apabila kami menyiarkan perubahan. Penggunaan berterusan Laman ini bermakna anda bersetuju dan menerima perubahan tersebut.

Dasar privasi

Jika anda memberikan maklumat kepada TopSevenReviews pada atau melalui Laman Web ini, TopSevenReviews akan menggunakannya mengikut terma dasar privasinya. Dasar privasi itu menjadi sebahagian daripada Terma dan Syarat ini dan dengan menggunakan Laman Web ini dan bersetuju bahawa anda telah membaca dan menerima terma dasar privasi tersebut.

Penafian

Maklumat yang diberikan oleh TopSevenReviews adalah umum tidak bertujuan untuk menggantikan nasihat profesional. Kami menyediakan kandungan pada Perkhidmatan ini sebagai perkhidmatan kepada anda. Maklumat yang tersedia melalui Laman ini disediakan semata-mata untuk tujuan maklumat atas dasar “seadanya” atas risiko pengguna sendiri. TopSevenReviews tidak memberi jaminan tentang ketepatan, kualiti atau kesempurnaan maklumat dan kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kesilapan, peninggalan atau ketidaktepatan dalam maklumat atau untuk pergantungan mana-mana pengguna pada maklumat. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengesahkan maklumat sebagai sesuai untuk kegunaan peribadi pengguna. TopSevenReviews menafikan sebarang tanggungjawab yang berkaitan dengan maklumat umum yang diberikannya pada mana-mana halamannya. Walau apa pun, TopSevenReviews tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pihak ketiga untuk kerosakan yang berkaitan dengan menggunakan atau tidak menggunakan kandungannya sama ada tuntutan didahulukan pada kontrak, tort atau teori undang-undang lain.

Perkhidmatan kami tidak boleh, dan tidak, mengandungi maklumat tentang keadaan perubatan, diagnosis atau rawatan. Ia mungkin tidak mengandungi semua maklumat yang berkenaan dengan keadaan peribadi anda. Kandungannya tidak bertujuan untuk diagnosis dan tidak boleh digunakan sebagai pengganti perundingan dengan doktor anda.

TopSevenReviews membentangkan maklumat yang terkandung di laman web ini untuk tujuan memberikan ulasan yang tidak berat sebelah untuk pengguna sahaja. TopSevenReviews bukan pembangun atau penjual mana-mana produk yang diterangkan di tapak web ini. TopSevenReviews tidak menyokong mana-mana produk, perkhidmatan, penjual atau pembekal yang disebut dalam mana-mana artikelnya atau iklan yang berkaitan. TopSevenReviews tidak menjamin bahawa penerangan produk atau kandungan lain tapak adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini atau bebas ralat.

Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda mengakui bahawa penggunaan sedemikian adalah atas risiko anda sendiri, termasuk tanggungjawab untuk semua kos yang berkaitan dengan semua penyajian atau pembaikan yang diperlukan bagi mana-mana peralatan yang anda gunakan berkaitan dengan Perkhidmatan ini.

Sebagai pertimbangan separa untuk akses anda kepada Perkhidmatan kami dan penggunaan kandungan, anda bersetuju bahawa TopSevenReviews tidak bertanggungjawab kepada anda dalam apa cara sekalipun untuk keputusan yang anda boleh buat atau tindakan atau ketiadaan tindakan anda bergantung pada kandungan. Jika anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan kami atau kandungannya (termasuk Terma dan Syarat penggunaan ini), ubat tunggal dan eksklusif anda adalah untuk menghentikan penggunaan Perkhidmatan kami.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai soalan, ulasan atau pendapat yang ingin anda kongsikan dengan pasukan penyemakan produk kami, sila e-mel support@topsevenreviews.com.

Terima kasih kerana melawat TopSevenReviews!