V případě materiálů chráněných autorským právem, jako jsou filmy nebo DVD/Blu-ray, rozumíme tomu, že téměř ve všech jurisdikcích není nezákonné vytvořit kopii DVD nebo Blu-ray, které již vlastníte, pro zálohování nebo podobné účely. Zákonnost ripování DVD/Blu-ray se bude lišit v závislosti na zemi vašeho bydliště. V žádném případě nepodporujeme porušování platných práv držitelů autorských práv a důrazně doporučujeme, abyste se před zkopírováním jakéhokoli videoobsahu seznámili se zákony vaší země o autorských právech ao spravedlivém použití.