Používáním informací shromážděných na webu TopSevenReviews souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami.

Používání obsahu TopSevenReviews

My nebo naši poskytovatelé obsahu vlastníme veškerý obsah na našem webu. Informace včetně dat, textu, hudby, zvuku, fotografií, grafiky, video zpráv nebo jiných materiálů a jejich výběr a uspořádání a veškerý zdrojový kód, kompilace softwaru a další, poskytované společností TopSevenReviews, jsou chráněny mezinárodními autorskými právy a zákony. Způsob, jakým jsme sestavili, uspořádali a sestavili náš obsah, je navíc chráněn celosvětovými zákony o autorských právech a ustanoveními smluv.

Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah našich Služeb můžete používat pouze pro své osobní, nekomerční nákupní a informační účely. Kopírování, publikování, vysílání, modifikace, distribuce nebo přenos jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu TopSevenReviews je přísně zakázáno. Jste oprávněni tisknout nebo stahovat výňatky z Materiálu pro vaši osobní potřebu pouze za předpokladu, že každá kopie obsahuje upozornění, že Materiál je vlastněn nebo licencován společností TopSevenReviews. Nesmějí být použity ve spojení s jakýmikoli produkty nebo službami třetích stran. Všechny ostatní značky a názvy jsou majetkem jejich vlastníků.

Změny našich podmínek

TopSevenReviews si vyhrazuje právo změnit naše Podmínky bez upozornění nebo odpovědnosti vůči svým návštěvníkům. Návštěvníci jsou vázáni úpravami našich Podmínek. Protože se tato stránka může čas od času změnit, doporučujeme návštěvníkům, aby tuto stránku pravidelně kontrolovali.

Produkty, služby a stahování třetích stran

Tato webová stránka může obsahovat produkty a služby třetích stran nebo obsahovat odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. Společnost TopSevenReviews nemá žádný vliv ani kontrolu nad žádnými takovými produkty nebo službami nebo jakoukoli webovou stránkou třetí strany a není odpovědná za žádné produkty nebo služby ani žádné webové stránky třetí strany ani jejich dostupnost nebo obsah, ani je nepodporuje.

Společnost TopSevenReviews nenese odpovědnost za jakoukoli dohodu nebo ujednání, které uzavřete s třetí stranou prostřednictvím webových stránek třetí strany a/nebo v souvislosti s jakýmikoli produkty nebo službami. Zatímco TopSevenReviews si klade za cíl poskytovat nezaujaté úvodníky, které chceme zveřejnit.

Na našich stránkách můžeme zobrazovat reklamy týkající se některých produktů nebo společností, které je prodávají (a dalších produktů prodávaných těmito společnostmi), za které někdy dostáváme kompenzaci, a můžeme tyto produkty prodávat v našich obchodech a můžeme používat přidružené odkazy na produkty a/nebo služby, za které někdy dostáváme kompenzaci.

Naše právo změnit tyto podmínky použití

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky použití kdykoli změnit. Tuto stránku byste měli pravidelně kontrolovat. Změny se objeví na Stránce a vstoupí v platnost, když změny odešleme. Vaše další používání stránek znamená, že souhlasíte a přijímáte změny.

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud poskytnete informace společnosti TopSevenReviews na této webové stránce nebo jejím prostřednictvím, společnost TopSevenReviews je použije v souladu s podmínkami svých zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů tvoří součást těchto Podmínek a používáním této webové stránky a souhlasíte s tím, že jste si přečetli a přijímáte podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace poskytované společností TopSevenReviews jsou obecné a nejsou určeny jako náhrada za odborné poradenství. Obsah těchto Služeb poskytujeme jako službu pro vás. Informace dostupné prostřednictvím Stránek jsou poskytovány výhradně pro informační účely na základě „tak jak jsou“ na vlastní riziko uživatele. Společnost TopSevenReviews neposkytuje žádné záruky, pokud jde o přesnost, kvalitu nebo úplnost informací, a neneseme odpovědnost za žádné chyby, opomenutí nebo nepřesnosti v informacích nebo za to, že se na tyto informace spolehne jakýkoli uživatel. Uživatel je výhradně odpovědný za ověření informací, zda jsou vhodné pro osobní použití uživatele. Společnost TopSevenReviews se zříká jakékoli odpovědnosti související s obecnými informacemi, které poskytuje na kterékoli ze svých stránek. TopSevenReviews v žádném případě nenese odpovědnost vůči jakékoli třetí straně za škody související s používáním nebo nepoužíváním jejího obsahu, ať už jsou nároky uplatňovány na základě smlouvy, deliktu nebo jiných právních teorií.

Naše služby nemohou a ani neobsahují informace o zdravotních stavech, diagnóze nebo léčbě. Nemusí obsahovat všechny informace, které se vztahují k vaší osobní situaci. Obsah není určen pro diagnostiku a neměl by být používán jako náhrada konzultace s vaším lékařem.

TopSevenReviews prezentuje informace obsažené na této webové stránce za účelem poskytování nezaujatých recenzí pouze pro uživatele. TopSevenReviews není vývojářem ani prodejcem žádného z produktů popsaných na tomto webu. TopSevenReviews nepodporuje žádný produkt, službu, prodejce nebo poskytovatele zmíněný v žádném z jejích článků nebo souvisejících reklam. TopSevenReviews nezaručuje, že popis produktu nebo jiný obsah stránek je přesný, úplný, spolehlivý, aktuální nebo bezchybný.

Používáním těchto služeb potvrzujete, že takové použití je na vaše výhradní riziko, včetně odpovědnosti za veškeré náklady spojené s veškerým nezbytným servisem nebo opravami jakéhokoli zařízení, které používáte v souvislosti s těmito službami.

Jako částečnou protihodnotu za váš přístup k našim Službám a používání obsahu souhlasíte s tím, že společnost TopSevenReviews vůči vám nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí, která můžete učinit, nebo za vaše jednání či nečinnost v závislosti na obsahu. Pokud nejste spokojeni s našimi službami nebo jejich obsahem (včetně těchto podmínek používání), vaším jediným a výhradním prostředkem nápravy je přestat naše služby používat.

Kontaktujte nás

Máte-li dotazy, komentáře nebo názory, které byste chtěli sdílet s naším týmem pro kontrolu produktů, zašlete nám e-mail support@topsevenreviews.com.

Děkujeme, že jste navštívili TopSevenReviews!