Στην περίπτωση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως ταινίες ή DVD/Blu-ray, καταλαβαίνουμε ότι σχεδόν σε όλες τις δικαιοδοσίες δεν είναι παράνομη η παραγωγή αντιγράφου ενός DVD ή Blu-ray που ήδη κατέχει κάποιος, για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή παρόμοιους σκοπούς. Η νομιμότητα της αντιγραφής DVD/Blu-ray θα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας. Δεν υποστηρίζουμε με κανέναν τρόπο την παραβίαση των έγκυρων δικαιωμάτων των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων και συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και ορθής χρήσης της χώρας σας πριν αντιγράψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο βίντεο.