TopSevenReviews rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ dữ liệu. Dữ liệu cá nhân đang được thu thập trên trang web này, để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về cách bạn chia sẻ thông tin khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web. Dữ liệu thu thập được sẽ không được bán hoặc tiết lộ vì bất kỳ lý do nào khác cho các bên thứ ba.

Tuyên bố sau đây cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách chúng tôi đảm bảo sự bảo vệ này và loại dữ liệu đang được thu thập cho mục đích gì.

Chúng tôi thu thập dữ liệu gì và sử dụng dữ liệu đó như thế nào?

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Khi bạn tham gia, truy cập, mua hoặc đăng ký bất kỳ dịch vụ, hoạt động hoặc nội dung trực tuyến nào của chúng tôi, chẳng hạn như bản tin, khảo sát hoặc cuộc thi, chúng tôi nhận được thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi sử dụng để cung cấp các dịch vụ này. Điều này có thể bao gồm dữ liệu như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện và số điện thoại của bạn. Bạn có thể chọn cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị và cập nhật các tùy chọn tiếp thị của bạn bất kỳ lúc nào.

Đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, bạn sẽ cần cung cấp một số chi tiết cá nhân nhất định, bao gồm cả thông tin thanh toán để đơn hàng có thể được thực hiện. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ sử dụng hoặc hướng bạn đến một bên thứ ba có thể thu thập thông tin này.

Nội dung bạn chia sẻ với chúng tôi

Khi bạn chọn chia sẻ nhận xét, ảnh, video và nội dung khác với chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân về bạn.

Thông tin thu thập trực tuyến

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc trong trình duyệt của bạn. Cookie được tải trên trình duyệt của bạn khi bạn lần đầu tiên truy cập một trang web, sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ. Cookie không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để xác định trình duyệt bạn đang sử dụng để trang web của chúng tôi hiển thị đúng cách. Bạn cũng có thể tắt cài đặt cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình, nhưng bạn không thể sử dụng một số tính năng của trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ này.

Thương mại điện tử

Một số trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các sản phẩm và dịch vụ do các trang web của bên thứ ba cung cấp. Nếu bạn nhấp vào các liên kết đó, thông tin cá nhân của bạn bao gồm tên, địa chỉ, thông tin thẻ tín dụng, v.v., có thể được gửi cho chúng tôi và các bên thứ ba đó để cho thấy rằng bạn đã nhấp vào liên kết cho dù bạn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Bạn cũng có thể giúp chúng tôi bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập Internet bằng cách thay đổi mật khẩu thường xuyên, sử dụng trình duyệt web an toàn, v.v.

Liên kết đến các trang web khác

Các trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, trình cắm và ứng dụng của bên thứ ba. Các nhấp chuột của bạn vào các liên kết đó hoặc các kết nối đã bật có thể cho phép các bên thứ ba chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba đó và chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo về quyền riêng tư khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba đó.

Quyền lợi của bạn

Bạn có các quyền sau để yêu cầu:

Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn.