När det gäller upphovsrättsskyddat material som filmer eller DVD/Blu-ray, är det vår uppfattning att det i nästan alla jurisdiktioner inte är olagligt att producera en kopia av en DVD eller Blu-ray som man redan äger, för säkerhetskopiering eller liknande syften. Lagligheten av DVD/Blu-ray-rippning varierar beroende på ditt hemland. Vi stöder inte på något sätt kränkningar av upphovsrättsinnehavarnas giltiga rättigheter och rekommenderar starkt att du konsulterar ditt lands lagar om upphovsrätt och tillåten användning innan du kopierar något videoinnehåll.