Genom att använda information som samlats in på TopSevenReviews webbplats samtycker du till att vara bunden av följande villkor.

Använder TopSevenReviews innehåll

Vi eller våra innehållsleverantörer äger allt innehåll på vår webb. Information inklusive data, text, musik, ljud, fotografier, grafik, videomeddelanden eller annat material och valet och arrangemanget därav, och all källkod, programvarusamlingar och mer, tillhandahållen av TopSevenReviews är skyddad av internationell upphovsrätt och lagar. Dessutom är sättet vi har sammanställt, arrangerat och sammanställt vårt innehåll skyddat av världsomspännande upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser.

Alla rättigheter förbehålls. Du får endast använda innehållet på våra tjänster för dina egna personliga, icke-kommersiella shopping- och informationsändamål. Kopiering, publicering, sändning, modifiering, distribution eller överföring på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från TopSevenReviews är strängt förbjudet. Du har tillåtelse att skriva ut eller ladda ner utdrag av materialet för ditt personliga bruk endast förutsatt att varje kopia innehåller ett meddelande om att materialet ägs av eller är licensierat till TopSevenReviews. De får inte användas i samband med tredje parts produkter eller tjänster. Alla andra märken och namn är deras ägares egendom.

Ändringar av våra villkor

TopSevenReviews förbehåller sig rätten att ändra våra regler och villkor utan föregående meddelande eller ansvar gentemot sina besökare. Besökare är bundna av ändringar av våra användarvillkor. Eftersom den här sidan kan ändras från tid till annan rekommenderar vi att besökare regelbundet granskar den här sidan.

Tredjepartsprodukter, tjänster och nedladdningar

Denna webbplats kan innehålla produkter och tjänster från tredje part eller innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part. TopSevenReviews har inget inflytande eller kontroll över några sådana produkter eller tjänster eller någon tredje parts webbplats, och är inte ansvarig för och stöder inte några produkter eller tjänster eller någon tredje parts webbplats, eller dess tillgänglighet eller innehåll.

TopSevenReviews ansvarar inte för något avtal eller överenskommelse som du ingår med en tredje part via en tredje parts webbplats och/eller i relation till några produkter eller tjänster. Medan TopSevenReviews syftar till att tillhandahålla opartiska redaktioner som vi vill avslöja.

Vi kan visa annonser på våra webbplatser som rör några av de produkter eller företag som säljer dem (och andra produkter som säljs av sådana företag) som vi ibland får kompensation för, och vi kan sälja dessa produkter i våra butiker, och vi kan använda affiliate-länkar till produkter och eller tjänster som vi ibland får ersättning för.

Vår rätt att ändra dessa användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst. Du bör kontrollera denna sida regelbundet. Ändringarna kommer att visas på webbplatsen och träder i kraft när vi publicerar ändringarna. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner och accepterar ändringarna.

Integritetspolicy

Om du tillhandahåller information till TopSevenReviews på eller via denna webbplats kommer TopSevenReviews att använda den i enlighet med villkoren i dess integritetspolicy. Denna integritetspolicy utgör en del av dessa villkor och genom att använda denna webbplats och samtycker till att du har läst och accepterar villkoren i den integritetspolicyn.

varning

Informationen från TopSevenReviews är generell och är inte avsedd att ersätta professionell rådgivning. Vi tillhandahåller innehåll på dessa tjänster som en tjänst till dig. Informationen som är tillgänglig via webbplatsen tillhandahålls endast för informationsändamål på en "befintlig nivå" på användarens egen risk. TopSevenReviews ger inga garantier för informationens riktighet, kvalitet eller fullständighet och vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter i informationen eller för någon användares tillit till informationen. Användaren är ensam ansvarig för att verifiera att informationen är lämplig för användarens personliga användning. TopSevenReviews frånsäger sig allt ansvar förknippat med den allmänna information som tillhandahålls på någon av sina sidor. TopSevenReviews ska under inga omständigheter hållas ansvarigt gentemot tredje part för skador relaterade till att använda eller inte använda dess innehåll oavsett om anspråk framförs på kontrakt, skadestånd eller andra juridiska teorier.

Våra tjänster kan inte, och innehåller inte, information om medicinska tillstånd, diagnos eller behandling. Det kanske inte innehåller all information som är tillämplig på din personliga situation. Innehållet är inte avsett för diagnos och bör inte användas som ersättning för konsultation med din läkare.

TopSevenReviews presenterar informationen på denna webbplats i syfte att tillhandahålla objektiva recensioner endast för användare. TopSevenReviews är inte en utvecklare eller säljare av någon av produkterna som beskrivs på denna webbplats. TopSevenReviews stöder inte någon produkt, tjänst, säljare eller leverantör som nämns i någon av dess artiklar eller tillhörande annonser. TopSevenReviews garanterar inte att produktbeskrivningen eller annat innehåll på webbplatsen är korrekt, komplett, tillförlitligt, aktuellt eller felfritt.

Genom din användning av dessa tjänster accepterar du att sådan användning sker på egen risk, inklusive ansvar för alla kostnader i samband med all nödvändig service eller reparation av all utrustning som du använder i samband med dessa tjänster.

Som en del av hänsynen till din tillgång till våra tjänster och användning av innehållet samtycker du till att TopSevenReviews inte är ansvarigt gentemot dig på något sätt för beslut du kan fatta eller dina handlingar eller underlåtenhet att förlita sig på innehållet. Om du är missnöjd med våra tjänster eller deras innehåll (inklusive dessa användarvillkor) är din enda och exklusiva åtgärd att sluta använda våra tjänster.

Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller åsikter som du vill dela med vårt produktrecensionsteam, vänligen maila support@topsevenreviews.com.

Tack för att du besöker TopSevenReviews!